• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی
تازه ترین اخبار
تقدیر و تشکر ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی از بابت مر

15 آذر 1397

خواندن خبر

مصاحبه روزنامه دنیای اقتصاد با مدیرعامل شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد

11 آذر 1397

خواندن خبر

افتتاح کشتارگاه هما مرغ پرطلای مهاباد

3 آذر 1397

خواندن خبر

حضور مدیران و کارشناسان علمی و فنی هلندی در شرکت کیوان مرغ

24 مهر 1397

خواندن خبر

انتخاب شرکت تعاونی شماره ۴۴ جوجه یکروزه مهاباد بعنوان تعاونی برتر استانی

25 شهریور 1397

خواندن خبر

انتخاب شرکت تعاونی شماره ۱۳ مرغ گوشتی مهاباد بعنوان تعاونی برتر

25 شهریور 1397

خواندن خبر

انتخاب دکتر آرمان سواری به عنوان رئیس هیئت سوارکاری شهرستان مهاباد

6 شهریور 1397

خواندن خبر

مراسم افطاری خانواده های پرسنل شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد ۲۷ رمضان ۹۷

29 مرداد 1397

خواندن خبر

تقدیر از برترین های صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان کشور

25 مرداد 1397

خواندن خبر

دعوت شرکت FRAMELCO هلند از مدیریت محترم شرکت زنجیره یکپارچه کیوان مرغ

19 تیر 1397

خواندن خبر

تقدیر از مدیرعامل شرکت کیوان مرغ به پاس همکاری در دهمین جشنواره سالانه

17 اردیبهشت 1397

خواندن خبر

انتخاب دکتر آرمان سواری به عنوان کارآفرین نمونه ی استان

15 اردیبهشت 1397

خواندن خبر

15

آذر

1397

هما مرغ پرطلای مهاباد

تقدیر و تشکر ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی از بابت مراسم افتتاح

خواندن خبر

11

آذر

1397

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

مصاحبه روزنامه دنیای اقتصاد با مدیرعامل شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد

خواندن خبر

3

آذر

1397

هما مرغ پرطلای مهاباد

افتتاح کشتارگاه هما مرغ پرطلای مهاباد

خواندن خبر

24

مهر

1397

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

حضور مدیران و کارشناسان علمی و فنی هلندی در شرکت کیوان مرغ

خواندن خبر

25

شهریور

1397

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

انتخاب شرکت تعاونی شماره ۴۴ جوجه یکروزه مهاباد بعنوان تعاونی برتر استانی

خواندن خبر

25

شهریور

1397

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

انتخاب شرکت تعاونی شماره ۱۳ مرغ گوشتی مهاباد بعنوان تعاونی برتر

خواندن خبر

6

شهریور

1397

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

انتخاب دکتر آرمان سواری به عنوان رئیس هیئت سوارکاری شهرستان مهاباد

خواندن خبر

29

مرداد

1397

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

مراسم افطاری خانواده های پرسنل شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد ۲۷ رمضان ۹۷

خواندن خبر

25

مرداد

1397

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تقدیر از برترین های صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان کشور

خواندن خبر

19

تیر

1397

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

دعوت شرکت FRAMELCO هلند از مدیریت محترم شرکت زنجیره یکپارچه کیوان مرغ پرطلای مها

خواندن خبر

17

اردیبهشت

1397

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تقدیر از مدیرعامل شرکت کیوان مرغ به پاس همکاری در دهمین جشنواره سالانه خوشنویسی شعر کردی

خواندن خبر

15

اردیبهشت

1397

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

انتخاب دکتر آرمان سواری به عنوان کارآفرین نمونه ی استان

خواندن خبر