• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی
تازه ترین اخبار
مصاحبه خبرگزاری فارس نیوز با مدیر عامل شرکت زنجیره یکپارچه تولید کیوان

22 مرداد 1398

خواندن خبر

انتخاب آقای رضا سواری مدیر عامل شرکت یکپارچه تولید کیوان مرغ پرطلای مهاباد

6 مرداد 1398

خواندن خبر

بازدید رئیس سازمان دامپزشکی کل کشور از زنجیره یکپارچه تولید کیوان مرغ

29 تیر 1398

خواندن خبر

تشکر و قدردانی معاونت آماد و پشتیبانی سپاه شهدا از مدیر عامل گروه یارا

18 اردیبهشت 1398

خواندن خبر

تجلیل از حاج رضا سواری مدیر عامل شرکت زنجیره یکپارچه تولید گوشت کیوان

29 فروردین 1398

خواندن خبر

مدیر عامل شرکت زنجیره یکپارچه کیوان مرغ پرطلای مهاباد حاج رضا سواری به

27 فروردین 1398

خواندن خبر

دریافت اعتبار نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور

27 اسفند 1397

خواندن خبر

دعوت از مدیر عامل شرکت زنجیره یکپارچه تولید کیوان مرغ پرطلای مهاباد تو

22 اسفند 1397

خواندن خبر

کسب رای اول در نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ارومیه در بخش کشاورزی

13 اسفند 1397

خواندن خبر

از کارآفرین مهابادی بعنوان کارآفرین برتر ملی در مناطق کمتر توسعه یافته

1 اسفند 1397

خواندن خبر

انتخاب آقای آرمان سواری به عنوان مدیر نمونه واحد مرغ مادر در سال ۹۷ در

16 بهمن 1397

خواندن خبر

انتخاب آقای رضا سواری به عنوان تولید کننده نمونه محصولات گلخانه ای (گل

16 بهمن 1397

خواندن خبر

22

مرداد

1398

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

مصاحبه خبرگزاری فارس نیوز با مدیر عامل شرکت زنجیره یکپارچه تولید کیوان مرغ پرطلای مهاباد

خواندن خبر

6

مرداد

1398

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

انتخاب آقای رضا سواری مدیر عامل شرکت یکپارچه تولید کیوان مرغ پرطلای مهاباد

خواندن خبر

29

تیر

1398

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

بازدید رئیس سازمان دامپزشکی کل کشور از زنجیره یکپارچه تولید کیوان مرغ پرطلای مهاباد

خواندن خبر

18

اردیبهشت

1398

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تشکر و قدردانی معاونت آماد و پشتیبانی سپاه شهدا از مدیر عامل گروه یاران (متشکل ا

خواندن خبر

29

فروردین

1398

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تجلیل از حاج رضا سواری مدیر عامل شرکت زنجیره یکپارچه تولید گوشت کیوان مرغ پرطلای

خواندن خبر

27

فروردین

1398

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

مدیر عامل شرکت زنجیره یکپارچه کیوان مرغ پرطلای مهاباد حاج رضا سواری به عنوان عضو

خواندن خبر

27

اسفند

1397

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

دریافت اعتبار نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور

خواندن خبر

22

اسفند

1397

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

دعوت از مدیر عامل شرکت زنجیره یکپارچه تولید کیوان مرغ پرطلای مهاباد توسط شرکت فر

خواندن خبر

13

اسفند

1397

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

کسب رای اول در نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ارومیه در بخش کشاورزی

خواندن خبر

1

اسفند

1397

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

از کارآفرین مهابادی بعنوان کارآفرین برتر ملی در مناطق کمتر توسعه یافته در زمینه

خواندن خبر

16

بهمن

1397

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

انتخاب آقای آرمان سواری به عنوان مدیر نمونه واحد مرغ مادر در سال ۹۷ در سطح شهرستان مهاباد

خواندن خبر

16

بهمن

1397

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

انتخاب آقای رضا سواری به عنوان تولید کننده نمونه محصولات گلخانه ای (گلها و گیاها

خواندن خبر