• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی
تازه ترین اخبار
تبریک عید فطر 1401

11 اردیبهشت 1401

خواندن خبر

لوح تقدیر و سپاس سازمان زندانها و نمایندگی ستاد دیه استان بابت کمک به

25 فروردین 1401

خواندن خبر

تبریک سال 1401

28 اسفند 1400

خواندن خبر

روز ملی دامپزشکی

14 مهر 1400

خواندن خبر

انتخاب تعاونی 9 مهاباد به عنوان تعاونی برتر استانی در سال 1400

20 شهریور 1400

خواندن خبر

آگهی دعوت به همکاری

11 مرداد 1400

خواندن خبر

تقدیر و سپاس مرکز سالمندان امین الاسلام مهاباد از حاج رضا سواری

2 مرداد 1400

خواندن خبر

تبريك فرزندان پرسنل شركت زنجيره يكپارچه كيوان مرغ پرطلاي مهابادبمناسب

1 مرداد 1400

خواندن خبر

تقدیر باشگاه ورزشی شاهو مهاباد از مدیریت شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد

26 تیر 1400

خواندن خبر

تسلیت والده گرامی جناب مهندس حبیب بابائیان

24 تیر 1400

خواندن خبر

انتخابات تعاونی زنجیره های تولید گوشت مرغ و کسب بیشترین رای توسط رضا سواری

22 تیر 1400

خواندن خبر

برگزاری نشست تخصصی و سراسری فراکسیون اتحاد برای توسعه پایدار

9 تیر 1400

خواندن خبر

11

اردیبهشت

1401

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تبریک عید فطر 1401

خواندن خبر

25

فروردین

1401

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

لوح تقدیر و سپاس سازمان زندانها و نمایندگی ستاد دیه استان بابت کمک به آزادی زندانیان

خواندن خبر

28

اسفند

1400

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تبریک سال 1401

خواندن خبر

14

مهر

1400

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

روز ملی دامپزشکی

خواندن خبر

20

شهریور

1400

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

انتخاب تعاونی 9 مهاباد به عنوان تعاونی برتر استانی در سال 1400

خواندن خبر

11

مرداد

1400

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

آگهی دعوت به همکاری

خواندن خبر

2

مرداد

1400

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تقدیر و سپاس مرکز سالمندان امین الاسلام مهاباد از حاج رضا سواری

خواندن خبر

1

مرداد

1400

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تبريك فرزندان پرسنل شركت زنجيره يكپارچه كيوان مرغ پرطلاي مهابادبمناسبت تولد مديرعامل

خواندن خبر

26

تیر

1400

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تقدیر باشگاه ورزشی شاهو مهاباد از مدیریت شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد

خواندن خبر

24

تیر

1400

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تسلیت والده گرامی جناب مهندس حبیب بابائیان

خواندن خبر

22

تیر

1400

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

انتخابات تعاونی زنجیره های تولید گوشت مرغ و کسب بیشترین رای توسط رضا سواری

خواندن خبر

9

تیر

1400

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

برگزاری نشست تخصصی و سراسری فراکسیون اتحاد برای توسعه پایدار

خواندن خبر