• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی.

موقعیت

آذربایجان غربی، مهاباد.

زمان بندی دفتر

هر روز هفته : 15-7:30

تلفن

0098-4431210000

تازه ترین فیلم
حضور مدیر عامل شرکت زنجیره یکپارچه تولید کیوان مرغ پر طلای مهاباد در برنامه اولدوز شبکه استانی (ارومیه) - 1399/06/13 تعاونی برتر

حضور حاج رضا سواری در شبکه استانی (ارومیه) - 1399/06/13

تازه ترین تصویر

تندیس تعاونی برتر استانی فارم جوجه کشی

اخبار اخیر

از شرکت

امیدواران امروز ، فاتحان فردا

کتاب زندگی نامه واقعی مدیر عامل شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد

مجموعه ما

زنجیره یکپارچه