• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی

موقعیت

آذربایجان غربی، مهاباد.

زمان بندی دفتر

هر روز هفته : 14-6:30

تلفن

0098-4431210000

تازه ترین فیلم

گزارش خبری شبکه اول صدا و سیما در مورد کارآفرین برتر ملی حاج

تازه ترین تصویر

حضور مديريت محترم شعب بانك تجارت استان اذربايجان غربي و هيات همراه

اخبار اخیر

از شرکت

امیدواران امروز ، فاتحان فردا

کتاب زندگی نامه واقعی مدیر عامل شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد

مجموعه ما

زنجیره یکپارچه