• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی
تازه ترین اخبار
تشکر گوفاری مهاباد

29 خرداد 1400

خواندن خبر

حضور مديريت محترم شعب بانك تجارت استان اذربايجان غربي و هيات همراه در

23 فروردین 1400

خواندن خبر

تور مجازی شرکت زنجیره یکپارچه تولید گوشت سفید کیوان مرغ پرطلای مهاباد

18 اسفند 1399

خواندن خبر

حضور و بازدید مدیر عامل بانک رفاه کارگران از مجموعه زنجیره یکپارچه کیو

10 اسفند 1399

خواندن خبر

بازتاب رسانه ها از کارآفرین برتر ملی حاج آقا رضا سواری

7 بهمن 1399

خواندن خبر

حضور جناب آقاي مصور رئيس محترم حوزه بانك ملت در دفتر شرکت کیوان مرغ

29 دی 1399

خواندن خبر

حضور قائم مقام وزير و معاونت برنامه ريزي وزارت جهاد كشاورزي در شركت زن

15 دی 1399

خواندن خبر

بدست آوردن رتبه صادرکننده نمونه استانی در سال 1398 توسط شرکت کیوان مرغ

1 آذر 1399

خواندن خبر

پرواز ضایعات مرغ از مهاباد تا قفقاز

30 آبان 1399

خواندن خبر

رونق اقتصادی با حمایت از تولیدکنندگان

12 شهریور 1399

خواندن خبر

مستند ناگفته های صنعت مرغ ایران

3 تیر 1399

خواندن خبر

حضور مديريت محترم شعب بانك تجارت استان اذربايجانغربي و همراهان در دفتر

15 اردیبهشت 1399

خواندن خبر

29

خرداد

1400

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تشکر گوفاری مهاباد

خواندن خبر

23

فروردین

1400

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

حضور مديريت محترم شعب بانك تجارت استان اذربايجان غربي و هيات همراه در شركت زنجير

خواندن خبر

18

اسفند

1399

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تور مجازی شرکت زنجیره یکپارچه تولید گوشت سفید کیوان مرغ پرطلای مهاباد

خواندن خبر

10

اسفند

1399

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

حضور و بازدید مدیر عامل بانک رفاه کارگران از مجموعه زنجیره یکپارچه کیوان مرغ پرط

خواندن خبر

7

بهمن

1399

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

بازتاب رسانه ها از کارآفرین برتر ملی حاج آقا رضا سواری

خواندن خبر

29

دی

1399

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

حضور جناب آقاي مصور رئيس محترم حوزه بانك ملت در دفتر شرکت کیوان مرغ

خواندن خبر

15

دی

1399

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

حضور قائم مقام وزير و معاونت برنامه ريزي وزارت جهاد كشاورزي در شركت زنجيره يكپار

خواندن خبر

1

آذر

1399

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

بدست آوردن رتبه صادرکننده نمونه استانی در سال 1398 توسط شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد

خواندن خبر

30

آبان

1399

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

پرواز ضایعات مرغ از مهاباد تا قفقاز

خواندن خبر

12

شهریور

1399

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

رونق اقتصادی با حمایت از تولیدکنندگان

خواندن خبر

3

تیر

1399

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

مستند ناگفته های صنعت مرغ ایران

خواندن خبر

15

اردیبهشت

1399

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

حضور مديريت محترم شعب بانك تجارت استان اذربايجانغربي و همراهان در دفتر شركت كيوا

خواندن خبر