• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی.
تازه ترین اخبار
روز ملی دامپزشکی

14 مهر 1400

خواندن خبر

انتخاب تعاونی 9 مهاباد به عنوان تعاونی برتر استانی در سال 1400

20 شهریور 1400

خواندن خبر

آگهی دعوت به همکاری

11 مرداد 1400

خواندن خبر

تقدیر و سپاس مرکز سالمندان امین الاسلام مهاباد از حاج رضا سواری

2 مرداد 1400

خواندن خبر

تبريك فرزندان پرسنل شركت زنجيره يكپارچه كيوان مرغ پرطلاي مهابادبمناسب

1 مرداد 1400

خواندن خبر

تقدیر باشگاه ورزشی شاهو مهاباد از مدیریت شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد

26 تیر 1400

خواندن خبر

تسلیت والده گرامی جناب مهندس حبیب بابائیان

24 تیر 1400

خواندن خبر

انتخابات تعاونی زنجیره های تولید گوشت مرغ و کسب بیشترین رای توسط رضا سواری

22 تیر 1400

خواندن خبر

برگزاری نشست تخصصی و سراسری فراکسیون اتحاد برای توسعه پایدار

9 تیر 1400

خواندن خبر

تشکر گوفاری مهاباد

29 خرداد 1400

خواندن خبر

حضور مديريت محترم شعب بانك تجارت استان اذربايجان غربي و هيات همراه در

23 فروردین 1400

خواندن خبر

تور مجازی شرکت زنجیره یکپارچه تولید گوشت سفید کیوان مرغ پرطلای مهاباد

18 اسفند 1399

خواندن خبر

14

مهر

1400

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

روز ملی دامپزشکی

خواندن خبر

20

شهریور

1400

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

انتخاب تعاونی 9 مهاباد به عنوان تعاونی برتر استانی در سال 1400

خواندن خبر

11

مرداد

1400

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

آگهی دعوت به همکاری

خواندن خبر

2

مرداد

1400

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تقدیر و سپاس مرکز سالمندان امین الاسلام مهاباد از حاج رضا سواری

خواندن خبر

1

مرداد

1400

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تبريك فرزندان پرسنل شركت زنجيره يكپارچه كيوان مرغ پرطلاي مهابادبمناسبت تولد مديرعامل

خواندن خبر

26

تیر

1400

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تقدیر باشگاه ورزشی شاهو مهاباد از مدیریت شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد

خواندن خبر

24

تیر

1400

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تسلیت والده گرامی جناب مهندس حبیب بابائیان

خواندن خبر

22

تیر

1400

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

انتخابات تعاونی زنجیره های تولید گوشت مرغ و کسب بیشترین رای توسط رضا سواری

خواندن خبر

9

تیر

1400

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

برگزاری نشست تخصصی و سراسری فراکسیون اتحاد برای توسعه پایدار

خواندن خبر

29

خرداد

1400

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تشکر گوفاری مهاباد

خواندن خبر

23

فروردین

1400

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

حضور مديريت محترم شعب بانك تجارت استان اذربايجان غربي و هيات همراه در شركت زنجير

خواندن خبر

18

اسفند

1399

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تور مجازی شرکت زنجیره یکپارچه تولید گوشت سفید کیوان مرغ پرطلای مهاباد

خواندن خبر