• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی

حضور آقای رضا سواری در برنامه زنده وقت کار مورخه 1398/08/13

حضور رضا سواری در برنامه ساخت ایران شبکه یک سیما

حضور تولید کننده نمونه کشوری حاج آقا رضا سواری در شبکه خبر تاریخ 1398/05/01

حضور آقای رضا سواری در برنامه زنده روزی نو شبکه جهانی سحر کردی

برنامه باز باران - سال 1393

برنامه صبح آغاز شبکه شما

معرفی کارآفرین برتر ملی رضا سواری در برنامه زنده تلوزیونی به خانه بر میگردیم

حضور حاج رضا سواری در برنامه حرف حساب شبکه یک مورخه ۱۳۹۸/۰۱/۲۸

تیزر معرفی گلخانه هیدروپونیک نهال

مستند قصه رسیدن - شبکه مستند 1397

مستند فصل شکفتن - شبکه یک سیما سال 1388

مستند ایران من - شبکه ایران کالا سال 1387

  • 1
  • 2
  • 3
  • cdp_i