• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی

محصولات شرکت

محصولات-باغی

انگور سفید

گردو

انگور سیاه

زرد آلو

گیلاس

انگور

هلو

گلابی

آلبالو

هلو انجیری

آلو

سیب قرمز

سیب سفید

انجیر

بادام