• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی

آقای احسان سواری جهت شركت در سمینار WBA عازم ژاپن شد.آقای احسان سواری بنا به دعوت شرکت World Business Associates ژاپن برای حضور در سمینار WBA و نمایشگاه FAW به مدت ۹ روز عازم کشور ژاپن گردید.

آقاي سواري در چندين سمينار كه در شهرتوكيو برگزار شد شركت نمود و حضور پررنگ داشت و بنا به اظهار ايشان اين سمينارها بسيار مفيد بوده است . در پایان از طرف شرکت World Business Associates توسط آقای Jun Sugiura رئیس این شرکت گواهینامه مدیریتی به ايشان اهدا گردید و در طی این نشست ها و سمینارها بحث های مدیریتی و بيزينسي بررسی و تبادل نظر گردید .

آخرین اخبار

از شرکت