• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی

دعوت از جناب آقای حاج رضا سواری مدیرعامل شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد در سمینار رویداد انتقال تجربه


دعوت از جناب آقای حاج رضا سواری مدیرعامل شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد (کارآفرین برتر ملی، مرغدار نمونه کشوری) در سمینار رویداد انتقال تجربه (INOTEX - اینوتکس شمالغرب) به عنوان سخنران برتر جهت اجرا و انتقال تجارب کاری در محل پردیس دانشگاه بین المللی دانشگاه ارومیه به عمل آمده است.

آخرین اخبار

از شرکت