• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی

ششمین نشست همکاری های اقتصادی استانهای مرزی در استان وان


حضور مدیر عامل شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد و نایب رئییس اول اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ارومیه به همراه آقای استاندار و هیئت همراه در ششمین نشست همکاری‌های اقتصادی استانهای مرزی در استان وان

 

آخرین اخبار

از شرکت