• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی.

تماس با ما

زنجیره تولید کیوان مرغ پاسخگویی نظرات و پیشنهادات شما همکاران و دوستان عزیز می باشد.

اطلاعات

  • ایران، آذربایجان غربی، شهرستان مهاباد، خیابان محمد قاضی، خیابان مریوان
  • تماس با ما: 04431210000
  • ایمیل به ما: info@keyvanmorgh.ir
  • فکس: 4442350890

نظرتان را بگذارید :

پیام خود را ارسال کنید

مدیریت »» پیش شماره : 044


مسئول دفتر

31212251

حسابداری »» پیش شماره : 044بازرگانی »» پیش شماره : 044


مسئول فروش

31212222

مدیر فروش

31212235

مدیر بازرگانی

31212237

اداری و انفورماتیک »» پیش شماره : 044


انفورماتیک

31212225

مدیر اداری و منابع انسانی

31212224

کشتارگاه هما مرغ »» پیش شماره : 044واحدهای مادر »» پیش شماره : 044


فارم چهار مرغ مادر

31212421

فارم یک مرغ مادر

31212411

واحد 4 - کیوان مرغ (نوک قرمز)

31213313

واحد احسان

31212431

سواری 2 - دریـاس

31212441

واحدهای گوشتی »» پیش شماره : 044


تعاونی 9

31212561

واحد فاز 3 - کیوان مرغ

31212511

واحد 3 کیوان مرغ - سواری 3

31212571

واحد شاهو

31212541

واحد آرمان ماکیان 2 - فخریگاه

31212531

واحد آرمان ماکیان 1 - قزلقوپی

31212521

کارخانه خوراک و دام و طیور »» پیش شماره : 044


مدیریت

31212323

جوجه کشی »» پیش شماره : 044


مدیریت

31212401

گلخانه نهال »» پیش شماره : 044


مدیریت

31212711