• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی
اهم افتخارات
نمایشگاه چین فید اکسپو 2015 المپیاد ملی بهره وری تندیس تولید کننده نمونه ملی 1395 - امور تولیدات دامی جهاد کشاورزی تندیس جشنواره ملی نمونه های بخش کشاورزی 1395 تندیس کارآفرین برتر - طرح اشتغالزایی برکت تولید کننده برتر بخش کشاورزی 1389- وزارت جهاد کشاورزی تولید کننده برتر بخش کشاورزی 1389 تولید کننده نمونه بخوراک دام و طیور 1391 تولیدکننده برتر بخش کشاورزی 1387-وزارت جهاد کشاورزی تولیدکننده برتر بخش کشاورزی 1387-وزارت جهاد کشاورزی دومین جشنواره ملی کارآفرینان برتر فعال نمونه عرصه دامپزشکی 1394 کارفرمای حامی کارگر 1393 مدال طلای feed expo 2017 مرغدار نمونه گوشتی سال 1389 واحد نمونه صنایع غذایی 1388-وزارت صنعت و معدن واحد نمونه کشور 1387 تعاونی برتر استان 1391-اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی تندیس تعاونی برتر استان 1392 تندیس روز ملی صادرات 95 تندیس صادر کننده نمونه استانی 95 تندیس فعال نمونه دامپزشکی تندیس کارآفرین برتر استانی تندیس نمونه جوجه کشی استان 1396 صادرکننده منتخب استان 1391-سازمان صنعت و معدن صادرکننده نمونه استان 1391-بانک توصعه صادرات صادرکننده نمونه استان 1392- سازمان صنعت و معدن استان گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن نمونه کشاورزی استانی 97-تندیس واحد نمونه کیفی در سطح استان - مهر1391 تندیس استانداری مدیر نمونه شهرستان 97- تندیس تجلیل از کارآفرینان برگزیده سال 97 المپیاد ملی بهره وری بانک کشاورزی - واحد نمونه جوجه کشی در استان آذربایجان غربی 93 تعاونی برتر استان 1387-وزیر تعاون تولید کننده برتر ملی مرغ مادر گوشتی-معاون وزیر 1387 تولید کننده برتربخش کشاورزی رتبه نخست مرغ مادر گوشتی-معاون وزیر در امور دام-1387 رضا سواری مرغدار نمونه کشوری 95 - کتانی کار آفرین برتر ملی حوزه صنعت پرورش طیور-93 کارآفرین نمونه 1385-احمدی نژاد کارآفرین نمونه 1385-وزیر کار و امور اجتماعی کارفرمای حامی کارگر اسفند 90 کارفرمای نمونه حامی کارگر-مدیر عامل تامین اجتماعی -1393 لوح تقدیر تولید کننده برتر ملی در صنعت مرغداری 93 لوح تقدیر تولید کننده برتر ملی سعادت استاندار95 لوح تقدیر تولید کننده برتر ملی کریم زاده جهاد کشاورزی 95 لوح دانشگاه پیام نور93 لوح رئیس جمهور واحد نمونه جوجه کشی 93 مدیر عامل کارخانه نمونه خوراک-بانک کشاورزی-1390 مدیر کارخانه نمونه کشوری - وزیر جهاد کشاورزی خرداد 91 مدیر نمونه کارخانه خوراک دام و طیور 1391-وزیر جهاد کشاورزی مدیر نمونه کشوری سال 93 مدیرعامل بانک کشاورزی 89 مرغ مادر در سال1387 مرغ مادر در1387 مرغدار نمونه کشوری در زمینه مرغ گوشتی معاون وزیر1389 مرغدار نمونه کشوری در زمینه مرغ گوشتی 1378-وزیر جهاد سازندگی مرغدار نمونه کشوری در زمینه مرغ گوشتی 1380-معاون امور دام جهاد کشاورزی مرغدار نمونه کشوری در زمینه مرغ گوشتی 1385-معاون امور دام جهاد کشاورزی مرغدار نمونه کشوری در زمینه مرغ گوشتی 1387-معاون امور دام جهاد کشاورزی مرغدار نمونه کشوری در زمینه مرغ گوشتی 1389 از طرف وزیر جهاد کشاورزی مرغدار نمونه گوشتی - وزیر جهاد کشاورزی مرغدار نمونه گوشتی 1380-وزیر جهاد کشاورزی مرغدار نمونه گوشتی 1395 - آزاد پیروتی مرغدار نمونه گوشتی 1395 - حجتی وزیر جهاد کشاورزی مرغدار نمونه گوشتی 1395 - رکنی معاون وزیر جهاد مرغدار نمونه گوشتی 1395 - شهردار و رئیس شورا مرغدار نمونه گوشتی 1395 - شهیدزاده مدیر عامل بانک کشاورزی مرغدار نمونه گوشتی 1395 - مهدی خلج رییس سازمان دام دامپزشکی مرغدار نمونه گوشتی سال 1380- خاتمی مرغدار نمونه مادر گوشتی 1383-وزیر جهاد کشاورزی مرغدار نمونه مرغ مادر 1387-احمدی نژاد مرغدار نمونه مرغ مادر 1387-وزیر جهاد کشاورزی واحد نمونه جوجه کشی سال 92 - 17-10-93 واحد نمونه جوجه کشی-لوح تقدیر از طرف آقای پیره بابی واحد نمونه سال 1386-احمدی نژاد واحد نمونه مرغ مادر گوشتی 1383- معاون امور دام وزیر کشاورزی واحد نمونه مرغ مادر گوشتی 1383-خاتمی وزارت جهاد کشاورزی - سازمان دامپزشکی کشور - مسئول نمونه واحد جوجه کشی 93 وزارت جهاد کشاورزی معاونت امور تولیدات دامی نمونه برتر ملی جوجه کشی 93 همکار افتخاری بانک کشاورزی 1380-1381-مدیر عامل بانک کشاورزی همکار افتخاری بانک کشاورزی 1383-1384-مدیر عامل بانک کشاورزی انتخاب تعاونی 13 بعنوان تعاونی برتر استان در سال89 آرمان سواری کارآفرین استانی بانک کشاورزی - واحد نمونه جوجه کشی در استان آذربایجان غربی 93 تعاونی برتر استان 92 تعاونی برتر استان-اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی-1391 تقدیر نامه سال اقتصاد و فرهنگ ، با عزم ملی و مدیریت جهادی - استانداری آذربایجان غربی تقدیر نامه سال اقتصاد و فرهنگ ، با عزم ملی و مدیریت جهادی -جهاد کشاورزی تولیدکننده نمونه استانی محصولات گلخانه ای - 1397 صادر کننده نمونه استانی - استاندار -1392 صادر کننده نمونه استانی - بانک توسه صادرات صادرکننده نمونه استانی - استاندار - 1391 فعال نمونه عرصه دامپزشکی-دکتر داهم-مدیر کل دامپزشکی استان-1394 کار آفرین برتر ملی حوزه صنعت پرورش طیور-93 کارآفرین برتر استان کارآفرین برتر استانی - 1385 کارآفرین برتر سال 1394 - اتاق بازرگانی کارآفرین برتر سال 1394 - سعادت استاندار کارآفرین موفق شهرستان 1395 - کتانی فرماندار کارآفرین نمونه استان-استاندار-1386 کارفرمای نمونه حامی کارگر-مدیر کل تامین اجتماعی استان-1393 گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن لوح تقدیر تولید کننده برتر ملی سعادت استاندار95 لوح صادرکننده نمونه استانی - بانک توسعه صادرات 95 لوح فلزی صادرکننده نمونه استانی - سعادت 95 مدیر نمونه کشوری سال 93 واحد نمونه جوجه کشی استان 1384 واحد نمونه جوجه کشی استانی 1396 - شهریاری استاندار واحد نمونه جوجه کشی استانی 1396 - کریم زاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی واحد نمونه کیفی در سطح استان - مهر1391 مدیر نمونه شهرستان آرمان سواری نمونه جوجه کشی 95 - کتانی تعاونی جوجه کشی نمونه 95 مهاباد - کتانی واحد نمونه جوجه کشی مهاباد-1394-9-27 تقدیر انجمن حمایت از جزامیان از حاج رضا سواری انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان 93 انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مرکز پژوهشی و درمانی امید 93 اولین جشنواره داستانک کوردی آرش صالحیه رئیس تامین اجتماعی مهاباد 04-1395 تجلیل پایگاه خبری هاژه تشکر اتاق بازرگانی تقدریر نامه خیر مدرسه ساز - آموزش و پرورش مهاباد تقدیر نامه سال اقتصاد و فرهنگ ، با عزم ملی و مدیریت جهادی - استانداری آذربایجان غربی تقدیر نامه سال اقتصاد و فرهنگ ، با عزم ملی و مدیریت جهادی -جهاد کشاورزی تندیس تقدیر انجمن خوشنویسان مهاباد حکم پیش کسوت و کارآفرین معتمد سیامند قادری-مدیر آموزش و پرورش مهاباد-تبریک مدرسه سازی-03-02-1394 لوح تقدیر انجمن خوشنویسان مهاباد لوح تقدیر پیام نور اردیبهشت 01-02-1394 لوح تقدیر دانشگاه پیام نور 1395 لوح سپاس پایگاه هنری هاژه وزارت فرهنگ و ارشاد اولین سمپوزیوم تغدیه طیور و تکنولوژی خوراک شرکت در همایش تغذیه طیور espn 2017 - جمال رشتی شرکت در همایش تغذیه طیور espn 2017 - رضا سواری گواهی دوره اصول مدیریت پاکسازی و ضد عفونی 1395 گواهی دوره اصول مدیریت پاکسازی و ضد عفونی 1395 ISO 10002 ISO 18001 ISO 14001 ISO 9001 ISO 22000 STANDARD HACCP ISO 9001 استاندارد تشویقی 95 استاندارد سردخانه پروانه استاندارد هما مرغ تقدیر نامه فرماندار گرامی از عضو محترم هیات اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی(حاج رضا سواری) انتخاب تعاونی 44 به عنوان تعاونی برتر در سال 99 تندیس تعاونی برتر استانی فارم جوجه کشی نشان و سپاس از سوی بانک ملت لوح سپاس شرکت ( بی نی سی ) لوح تقدیر واحد نمونه مرغ مادر گوشتی در سال 1400 لوح تقدیر تولید کننده نمونه محصولات گلخانه‌ای(گل و گیاه زینتی) همایش نقش شرکای اجتماعی دولت در ایمن سازی کارگاه های ساختمانی لوح تقدیر بپاس قدردانی از خدمات و زحمات و حفظ صیانت از نیروی کار و ارتقاء فرهنگ ایمنی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی شرکت سهامی بیمه ایران رویداد اینوتکس Inotex شمالغرب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ارومیه اهدایی فرماندهی تیپ 364 متحرک هجومی مهاباد اهدایی فرماندهی تیپ 364 متحرک هجومی مهاباد اعلام نظر(جناب سرهنگ اباصلت کبیری)بعد از مطالعه کتاب زندگی نامه مدیرعامل و کارآفرین برتر ملی جناب آقای رضا سواری لوح تقدیر بازنشستگی جناب آقای سیدمصطفی سیدمحمدی لوح تقدیر بازنشستگی جناب آقای کاوس زرگه لوح تقدیر بازنشستگی جناب آقای مهندس شریفی لوح تقدیر از طرف رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد لوح تقدیر رییس مرکزبهداشت شهرستان مهاباد لوح تقدیر انجمن حمایت از زندانیان معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد
blog

مختصری از زندگی نامه مدیر عامل

اینجانب رضا سواری مدیر عامل شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد در سال ۱۳۴۴ در یک خانواده متوسط کشاورز ودامدار در روستای گرده‏ رش مهاباد و در گرمای شدید مرداد از مادری رنجدیده و زحمتکش که در تمام عرصه‏ های زندگی همرزم پدر بود متولد شدم. تحصیلات ابتدائی را در زادگاه خود به اتمام رساندم و سپس تحصیلات متوسطه و دیپلم را با توجه به دلیل نزدیکی مسافت شهرستان میاندوآب با زادگاهم در همان شهر به اتمام رساندم.


شروع فعالیت

سال ۱۳۶۳ ، سرمایه اولیه : یک دستگاه موتورسکلیت ، یک قفس خالی ، یک ترازو و ۲۰۰۰ تومان


انگیزه پیدایش و بیوگرافی کلی کاری

پس از سپری شدن دوره سربازی که مقارن باجنگ تمام عیار ایران وعراق بود باتوجه به تأثیرپذیری از شغل برادرم که مرغ فروش بود، و علاقه شدید خود و سعی و کوشش و اعتقاد به آیه(لَیسَ الِانسانَ الّا ماسَعی) ، با یک قفس خالی و مبلغ دو هزار تومان موجودی و یک دستگاه موتورسیکلت وعزم واراده راسخ، شغل مرغ‏ فروشی سیار در سطح شهر مهاباد و منطقه راشروع کردم. در آن زمان مرغداری در شهرستان مهاباد بسیار اندک بود و جهت خرید مرغ بایستی به شهر‏های ملکان، مراغه، آذرشهرو…. می‏رفتم، کار من می‏ طلبید به درب هر مرغداری بکوبم و با خرید قفس و قفسهائی با شغل حساس مرغداری بیش از پیش آشنا شوم. شبها سپری گردید و حتی خوابی بر چشمان من مهمان نشد و لیکن روز بروز در این فکر بودم تا بلکه روزی بتوانم مجموعه بزرگی از بیکاران منطقه را گردهم آورده و در مجموعه‏ ای از مجتمع خود جا ‏داده و آنان را شغل و اسکان نمایم ، این مهم به لطف خداوندی و با عزم و اراده راسخ و اعتقاد به خودباوری و توانمندی و تلاش شبانه‏ روزی این حقیر، روزی میسر شد. و توانستم یک واحد مرغداری ۵۰۰۰ قطعه‏‏ ای را با دو نفر پرسنل در سه ‏راهی محمدیار سروسامان داده و رسما“ بنام مرغدار شروع بکار نمایم و با انگیزه اینکه می ‏بایست هر روز بهتر از دیروز باشم، این حرفه حساس و پر مخاطره را دنبال کردم و سپس با ده‏ هزار قطعه و اینک با ۶ واحد به ظرفیت ۳۲۵هزار قطعه مرغ گوشتی وتولید سالیانه ۹۰۰۰تن گوشت سفید و ۶ واحد مرغ مادر به ظرفیت ۲۰۵ هزار قطعه مرغ مادر و تولید ۳۵ میلیون تخم مرغ نطفه دار در دوره و یک واحد جوجه‏ کشی با تولید سالیانه ۲۴۰۰۰۰۰۰ قطعه جوجه ‏یک روزه و یک کارخانه خوراک دام و طیور آبزیان به ظرفیت ۶۰هزار تن در سال و دو واحد کشتارگاه صنعتی به ظرفیت ۸ هزار قطعه در ساعت و یک واحد سردخانه زیر و بالای صفر به ظرفیت ۴۵۰۰ تن در سال و تأسیساتی بالغ بر ۸۰۰۰۰متر مربع در زمین هایی به مساحت ۱۰۰ هکتار که همگی به فضای سبز و باغات نمونه تبدیل شده‏ اند، فعال هستم، که زمینه اشتغال به طور مستقیم برای ۹۲۳خانواده(حدود ۳۰۰۰ نفر عائله) و به طور غیر مستقیم در زیر بخش مربوطه و انواع شغلها و صنوف به تعداد تقریبی (۳۵۰۰)خانواده فراهم شده است، ضمناً باشگاه ورزشی برای پرسنل شرکت و عموم مردم خوب و فهیم شهرستان در مساحت ۵۴۰ متر مربع، روبروی اداره تربیت‏ بدنی مهاباد با بهترین امکانات ایجاد کرده‏ ام و در زمینه فوتبال نیز تیم فوتبال شرکت کیوان مرغ در حال حاضر امتیاز لیگ برتر استان و دسته سه کشوری را دارد ودر مسابقات استانی و کشوری حضور دارد توضیح اینکه اینجانب در کلیه سمینارها و نمایشگاههای داخلی و خارجی بطور مستمر حضور فعال دارم.


سابقه فعالیت
 • کارشناس مدیریت بازرگانی و نائب رئیس هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی ایران
 • عضو رسمی سازمان کیفیت آسیا و اقیانوسیه
 • عضو جامعه مبتکرین و مخترعین ایران
 • عضو انجمن ایرانیان موفق
 • عضویت در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 • عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان
 • کارآفرین برتر ملی سال ۱۳۸۵
 • کارآفرین موفق استان آ.غ در سال ۱۳۸۶
 • مدیر نمونه ملی سال ۱۳۸۷
 • دوستدار کارگر در سالهای ۱۳۹۱-۱۳۸۴
 • مرغدار نمونه کشور در سالهای ۹۵-۹۳-۹۱-۹۰-۸۸-۸۷-۸۵-۸۳-۸۰-۱۳۷۸
 • کارفرمای نمونه سال ۱۳۹۱
 • عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و ارومیه
 • عضو کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران
 • عضو شورای مشترک اتاق ایران و یونان
 • عضو شورای مشترک اتاق ارومیه - اربیل
 • عضو هیات مدیره شرکت هماهنگی کارخانجات خوراک دام وطیورکشور
 • عضو هیات مدیره انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان ایران
 • نائب رئیس هیئت مدیره انجمن ملی شرکتهای زنجیره ای تولید گوشت مرغ ایران
 • عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ارومیه
 • کارآفرین برتر ملی سال ۱۳۸۵ و مدیر نمونه ملی سال ۱۳۸۷ ، دوست دار کارگر در سال ۱۳۹۱ - ۱۳۸۴
 • دریافت نشان ملی بهره وری اولین المپیاد بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۵

رمز موفقیت

رمز موفقیت یا عامل مؤثر در موفقیت خود را توکل به خداوند متعال،عزم و اراده راسخ و اعتقاد به این که ما می توانیم و پی‏گیری مسائل بطور جدی وآنی، علاقه شدید به کار و خصوصا“‌به حرفه ‏ام ، به کارگیری و استفاده از نظریات و تجربیات کارشناسان مجرب، استفاده از تکنولوژی و آخرین فن‏اوریها و علم روز صنعت مرغداری، همکاری و تلاش شبانه‏ روزی پرسنل و همکاران محترم این مجموعه وحمایت خانواده اعمال مدیریت صحیح و خاص خود که یکی از آنها همان سهیم نمودن پرسنل و پرداخت ۵ درصد سود دوره علاوه بر حقوق ثابت آنها و تأمین امکانات رفاهی و آسایشی برای پرسنل و خانواده آنها اعم از خانه‏ های سازمانی و باشگاه فرهنگی ورزشی ، بیمه حوادث گروهی و تکمیل درمانی کل پرسنل علاوه بر بیمه تأمین اجتماعی می‏دانم. همه می دانیم که رسیدن به آرمان های ملی همچون خودکفائی و رهایی از وابستگی اقتصادی، رفع بیکاری و ارتقاء سطح زندگی و درآمد ملی نیازمند عزم ملی است عزمی که تلاش و پشتکار و ارادۀ قوی تلاشگران واقعی را می طلبد، تلاشگرانی که در عرصۀ کار و تولید شبانه روز، چرخ اقتصاد کشور را در گردش نگه می دارند و لنگرگاهی برای ثبات اقتصادی و پیشبرد اهداف و برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت اقتصادی این مملکت هستند، آنان کارآفرینان هستند که صلاح و اصلاح جامعه را سر لوحه کار خود قرار داده و کمر همت به انجام این مهم بسته اند و مخصوصاً در عرصه های حساس اقتصادی و اجتماعی رهاوردی مثبت را برای سعادت انسانیت به ارمغان آورده اند، آنها بعنوان موتور توسعۀ اقتصادی و به مدد خلاقیت، نوآوری و مخاطره پذیری همواره فرصت های جدید را شناسایی و یا ایجاد می نمایند تا از دل آن منافع ارزشمندی را بدست آورند این مهم در عصر حاضر که به عصر تغییرات سریع و شتابناک مشهور است و در آن همۀ دستاوردهای بشری درحال دگرگونی و تحول بنیادین می باشد بیشتر به چشم می آید. کارآفرینان از طریق ارائه ی ایده ال ناب و ایجاد کسب و کارهای کوچک، متوسط و زود بازده به بسیاری از معضلات و مشکلات دست و پا گیر در کشورنظیر: بیکاری، تورم، عدم پویایی و شکوفایی اقتصادی، و بحرانهای اجتماعی پایان بخشیده و رویکردهای نوین را جایگزین شیوه های سنتی و منسوخ می سازند.آنها بر این باورند که کار کردن را باید از قلب آموخت که از چهارمین هفتۀ باروری نطفه کارش را آغاز و تا آخر عمر ممکن است گاهی بالاتر از صد سال باشد مرتب کار می کند و یکسره می تپد گویی می داند که اگر کار نکند کارش ساخته است.آنان ترجیح می دهند منافع شخصی خود را به خاطر ارزشی که بر منفعت و مصلحت جمعی قایل هستند فدا نمایند .کار آفرینان با وجود برخورداری از همۀ ظرفیتها و توانایی های وصف ناپذیری که دارند می توانند بعنوان مظاهر اتحاد و همبستگی خصوصاً در ابعاد اجتماعی و اقتصادی کارهای بزرگی را انجام دهند و مسئولان هم باید از آنان بعنوان سپاهیان وحدت و انسجام توجه ویژه ای نمایند.لذا موفقیت اینجانب و این شرکت و صعود بر قله های پر افتخارتولید و کسب مدارج و اخذ نشان های ارزشمند تولیدی از دست دولت مردان ایران اسلامی و مراجع جهانی نشانگر دیدگاه استراتژیک با نگرش به مدیریت، به روز بودن این مجموعه در توجه به نیروی انسانی ماهر و توانمند و استفاده از آخرین فن آوریها، و سیستمها و تجهیزات نوین در امر ساخت، طراحی و تجهیز بخشهای مختلف تولید می باشد.مابه دهکده جهانی، امنیت غذایی در مزارع پرطلائیاعتقاد داریم.ما به تأمین معاش و ایجاد محیط سالم زندگی همراه آرامش و آسایش پرسنل و با اقدامات فرهنگی ورزشی خود به ایجاد جامعه سالم معتقدیم. این موفقیت ها را مدیون تلاش کارکنان دلسوز، صدیق و کارشناسان و مدیران موفق این مجموعه و اعضاء صبور خانواده ام می دانم که با سخت کوشی و تلاش و قدم نهادن در عرصه مشکلات تولید و تحمل آن تا رفع کلیۀ موانع ضمن حفظ و توسعۀ اشتغالزایی این مجموعه و ماندگاری در عرصه تولید تا رسیدن به خودکفائی و ورود به بازار جهانی هرگز دست از تلاش و کوشش بر نمی داریم.

(لَیسَ الِانسانَ الّا ماسَعی)