• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی

مقالات

شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد
دستورالعمل‌های نظارت بهداشتی طیور (کشتارگاه)

شرکت زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ کیوان مرغ پرطلای مهاباد

با عنایت به دریافت گزارشاتی مبنی بر وقوع بیماری آنفولانزای طیور در برخی کشورهای همسایه و با
ادامه مطلب