• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی.

خبر سراسری شبکه یک سیما 8-2-1399


در سال جهش تولید و همزمان با شروع ماه مهمانی خدا افزایش تولید محصولات شرکت زنجیره یکپارچه کیوان مرغ مهاباد

آخرین اخبار

از شرکت