• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی.

حضور مديريت محترم شعب بانك تجارت استان اذربايجان غربي و هيات همراه در شركت زنجيره يكپارچه كيوان مرغ پرطلاي مهاباد


حضور مديريت محترم شعب بانك تجارت استان اذربايجان غربي و هيات همراه در شركت زنجيره يكپارچه كيوان مرغ پرطلاي مهاباد بمناسبت تجليل از مديرعامل جناب اقاي رضا سواري بعنوان مشتري ارزنده بانك تجارت

********************

*********************

آخرین اخبار

از شرکت