• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی.

حضور قائم مقام وزير و معاونت برنامه ريزي وزارت جهاد كشاورزي در شركت زنجيره يكپارچه كيوان مرغ پرطلاي مهاباد


حضور اقاي دكتر كيخا قائم مقام وزير و معاونت برنامه ريزي وزارت جهاد كشاورزي و اقاي دكتر محمودزاده نماينده محترم مردم فهيم مهاباد در مجلس شوراي اسلامي به همراه امام جمعه محترم مهاباد جناب اقاي دكتر امامي در شركت زنجيره يكپارچه كيوان مرغ پرطلاي مهاباد

 

 

آخرین اخبار

از شرکت