• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی.

حضور جناب آقاي مصور رئيس محترم حوزه بانك ملت در دفتر شرکت کیوان مرغ


حضور جناب اقاي مصور رئيس محترم  حوزه بانك ملت در جنوب استان در دفتر شركت كيوان مرغ پرطلاي مهاباد و اعطاي لوح تقدير به مدير عامل شركت اقاي رضا سواري بعنوان مشتري نمونه و ارزنده بانك ملت

آخرین اخبار

از شرکت