• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی.

تبريك فرزندان پرسنل شركت زنجيره يكپارچه كيوان مرغ پرطلاي مهابادبمناسبت تولد مديرعامل


علي اهري پسر اقاي مرتضي اهري كه يكي از پرسنل صديق و سخت كوش و دلسوز مجموعه كيوان مرغ ميباشد با اهداي دسته گل ،تبريك خود را بمناسبت روز تولد نثار مديرعامل شركت حاج رضا سواري كردند .
براي علي آقا كه هرچند كودك ولي داراي تفكر بزرگ مثل باباش هميشه قدر دان زحمات انسانهاي خدمتگزار بوده آرزوي سلامتي و موفقيت در عرصه هاي ملي و بين المللي از خداوند منان خواستار و خواهانيم .
روابط عمومي شركت كيوان مرغ پرطلاي مهاباد

آخرین اخبار

از شرکت